Drone

Palo piktor obliviondrone
Palo piktor obliviondrone front wire
wire_front
Palo piktor obliviondrone side wire
wire_side
Palo piktor obliviondrone back wire
wire_back

Drone from the Oblivion movie.